150 straipsnis

Pavadinimas
150 straipsnis
150 straipsnio pakeitimas ir LR Konstitucijos papildymas. Nr. IX-2343, 2004-07-13