57 straipsnis

Pavadinimas
57 straipsnis
57 straipsnio pakeitimas. Nr. IX-2344, 2004-07-13