Įstatymo pakartotinis svarstymas

Pavadinimas
72 straipsnis