Prezidento įgaliojimų pabaiga

Pavadinimas
88 straipsnis