Prezidento neliečiamybė

Pavadinimas
86 straipsnis