Prezidento veto

Pavadinimas
71 straipsnis
72 straipsnis