Individualaus konstitucinio skundo apimties ribos teisės aktuose nėra nustatytos. Tačiau, atsižvelgiant į proceso ekonomiškumo, operatyvumo, koncentruotumo principus, rekomenduojama individualų konstitucinį skundą surašyti glaustai, be perteklinės informacijos. Taip pat rekomenduojama pateikti individualaus konstitucinio skundo santrauką, jeigu ginčijami keli skirtingi teisės aktai ar jų dalys ir dėl to tokio skundo apimtis yra didesnė.

Pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas teisiniams argumentams, pagrindžiantiems pareiškėjo abejones dėl ginčijamo teisės akto prieštaravimo Konstitucijai ir (ar) įstatymams.

Į individualų konstitucinį skundą neturi būti perrašomas dėl pareiškėjo priimtų teismų sprendimų turinys, taip pat šiame skunde dėmesys neturi būti sutelktas į faktinių aplinkybių aprašymą. Rekomenduojama aktualius teismų sprendimus, faktines aplinkybes aprašyti (nurodyti) tik tiek, kiek būtina galimam pareiškėjo konstitucinių teisių ar laisvių pažeidimui ir kitiems individualaus konstitucinio skundo turiniui keliamiems reikalavimams pagrįsti.

Informacija atnaujinta: 2020-12-11


Oficialioji konstitucinė doktrina


Svarbiausios nuostatos nuo 1993 iki 2020 m. (Informacija atnaujinta: 2020.11.17)

 

 1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI
 2. ASMENS KONSTITUCINIS STATUSAS
 3. TEISINĖ ATSAKOMYBĖ
 4. VALSTYBĖ IR JOS INSTITUCIJOS
 5. SEIMAS
 6. RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
 7. VYRIAUSYBĖ
 8. KONSTITUCINIS TEISMAS
 9. TEISMAI. PROKURATŪRA
 10. VIETOS SAVIVALDA IR VALDYMAS
 11. VALSTYBĖS BIUDŽETAS IR FINANSAI
 12. VALSTYBĖS KONTROLĖ
 13. UŽSIENIO POLITIKA IR VALSTYBĖS GYNIMAS

 

Oficialioje konstitucinėje doktrinoje pateikiamos reikšmingiausios Konstitucinio Teismo aktuose suformuotos oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatos įvairiais nevienareikšmiškai visuomenėje ir teisininkų bendruomenėje vertinamais klausimais, svarbiais tiek visai valstybei, tiek kiekvienam piliečiui, išaiškinta Lietuvos valstybės pamatinių konstitucinių aktų prigimtis ir reikšmė Konstitucijai.