Pirmiausia patikrinama, ar individualus konstitucinis skundas yra pasirašytas, taip pat ar elektroninių ryšių priemonėmis teikiamas individualus konstitucinis skundas atitinka tokiomis priemonėmis teikiamiems skundams keliamus reikalavimus. Šiuos reikalavimus atitinkantis individualus konstitucinis skundas yra užregistruojamas. Tuomet Konstitucinio Teismo pirmininkas per 7 dienas paskiria teisėją, kuris atlieka to individualaus konstitucinio skundo išankstinį tyrimą, t. y. įvertina, ar jis gali būti priimtas nagrinėti Konstituciniame Teisme. Tokiam vertinimui atlikti paprastai skiriamas 20 darbo dienų terminas. Prireikus šis terminas gali būti pratęstas.

Užbaigus išankstinį tyrimą, Konstitucinio Teismo pirmininkas arba Konstitucinis Teismas tvarkomajame posėdyje sprendžia individualaus konstitucinio skundo priimtinumo klausimą. Kiekvieno konkretaus individualaus konstitucinio skundo priimtinumo vertinimo trukmė priklauso nuo tokio skundo apimties, sudėtingumo, kitų objektyvių aplinkybių.

Informacija atnaujinta: 2020-12-11


Oficialioji konstitucinė doktrina


Svarbiausios nuostatos nuo 1993 iki 2020 m. (Informacija atnaujinta: 2020.11.17)

 

 1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI
 2. ASMENS KONSTITUCINIS STATUSAS
 3. TEISINĖ ATSAKOMYBĖ
 4. VALSTYBĖ IR JOS INSTITUCIJOS
 5. SEIMAS
 6. RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
 7. VYRIAUSYBĖ
 8. KONSTITUCINIS TEISMAS
 9. TEISMAI. PROKURATŪRA
 10. VIETOS SAVIVALDA IR VALDYMAS
 11. VALSTYBĖS BIUDŽETAS IR FINANSAI
 12. VALSTYBĖS KONTROLĖ
 13. UŽSIENIO POLITIKA IR VALSTYBĖS GYNIMAS

 

Oficialioje konstitucinėje doktrinoje pateikiamos reikšmingiausios Konstitucinio Teismo aktuose suformuotos oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatos įvairiais nevienareikšmiškai visuomenėje ir teisininkų bendruomenėje vertinamais klausimais, svarbiais tiek visai valstybei, tiek kiekvienam piliečiui, išaiškinta Lietuvos valstybės pamatinių konstitucinių aktų prigimtis ir reikšmė Konstitucijai.