Lietuvos Konstitucijos istorija

Pirmosios Lietuvos Respublikos metais (1918 – 1940 m.) Konstitucija buvo pakeista net keletą kartų, dažniausiai jos keitimo iniciatoriumi buvo Lietuvos Respublikos Prezidentas.

1920 m. laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija

1920 m. Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija – trečioji po 1918 m. Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos ir 1919 m. Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Lietuvos Respublikos laikinoji konstitucija, priimta 1920 m. birželio 10 dieną. Ją pakeitė 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija.

1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija

Vardan Dievo Visagalio, Lietuvos Tauta, dėkingai minėdama garbingas savo sūnų pastangas ir kilnias aukas, Tėvynei išvaduoti padarytas, atstačius nepriklausomą savo Valstybę, ir norėdama nutiesti tvirtus demokratingus jos nepriklausomam gyvenimui pagrindus, sudaryti sąlygas teisingumui ir teisėtumui tarpti, ir patikrinti visų piliečių lygybę, laisvę ir gerovę, o žmonių darbui ir dorai tinkamą Valstybės globą, per savo įgaliotus atstovus, susirinkusius į Steigiamąjį Seimą, 1922 metų rugpjūčio mėnesio 1 dieną priėmė šią

Lietuvos Valstybės Konstituciją.