Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais.

Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.

Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas.

 Dviguba pilietybė


Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija 

2019 M. GEGUŽĖS 12 D.
REFERENDUMAS DĖL KONSTITUCIJOS 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

Galiojanti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio redakcija

„Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais.

Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.

Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas."

 

Referendumui teikiama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio redakcija

„Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais.

Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmę, įgijęs konstitucinio įstatymo nustatytus Lietuvos Respublikos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios valstybės pilietybę, Lietuvos Respublikos pilietybės nepraranda. Kitais atvejais Lietuvos Respublikos pilietis negali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, išskyrus konstitucinio įstatymo nustatytas išimtis.

Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato konstitucinis įstatymas."

 


Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo įstatymas

Kiti įrašai ir dokumentai

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, teisės akto pakeitimai ir kiti susiję dokumentai