Seimą sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.

Seimas laikomas išrinktu, kai yra išrinkta ne mažiau kaip 3/5 Seimo narių.

Seimo narių rinkimų tvarką nustato įstatymas.

141 LR Seimo nariai


 Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija

2019 M. GEGUŽĖS 12 D.
REFERENDUMAS DĖL KONSTITUCIJOS 55 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

Galiojanti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio redakcija

„Seimą sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.

Seimas laikomas išrinktu, kai yra išrinkta ne mažiau kaip 3/5 Seimo narių.

Seimo narių rinkimų tvarką nustato įstatymas."

 

Referendumui teikiama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio redakcija

„Seimą sudaro Tautos atstovai – 121 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.

Seimas laikomas išrinktu, kai yra išrinkta ne mažiau kaip 3/5 Seimo narių.

Seimo narių rinkimų tvarką nustato įstatymas."

 


Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymas