Respublikos Prezidentas yra valstybės vadovas.

Jis atstovauja ir daro visa, kas jam pavesta Konstitucijos ir įstatymų.