Konstitucinio Teismo teisėjo įgaliojimai nutrūksta, kai:

1) pasibaigia įgaliojimų laikas;

2) jis miršta;

3) atsistatydina;

4) negali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės;

5) Seimas jį pašalina iš pareigų apkaltos proceso tvarka.

Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas priima sprendimą