Konstitucinis Teismas gali atsisakyti priimti nagrinėti individualų konstitucinį skundą, jeigu pareiškėjas piktnaudžiauja savo teise kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Tokie individualūs konstituciniai skundai, kuriais nesiekiama apginti savo konstitucinių teisių ar laisvių, kurie yra grindžiami ne teisiniais, bet akivaizdžiai nepagarbaus ir įžeidžiamo pobūdžio teiginiais, taip pat tapatūs (analogiški) skundai, kurių priimtinumo klausimas jau buvo išspręstas Konstituciniame Teisme, gali būti laikomi piktnaudžiavimu asmens teise kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Konstitucinis Teismas taip pat turi teisę skirti baudas, jeigu asmenys piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis (žr. Konstitucinio Teismo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą). Konstitucinio Teismo skiriamos baudos gali siekti iki 1 400 Eur.

Konstitucinio Teismo paskirtos baudos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą. Teismui baudos sumokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją. 

Informacija atnaujinta: 2020-12-11


Oficialioji konstitucinė doktrina


Svarbiausios nuostatos nuo 1993 iki 2020 m. (Informacija atnaujinta: 2020.11.17)

 

 1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI
 2. ASMENS KONSTITUCINIS STATUSAS
 3. TEISINĖ ATSAKOMYBĖ
 4. VALSTYBĖ IR JOS INSTITUCIJOS
 5. SEIMAS
 6. RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
 7. VYRIAUSYBĖ
 8. KONSTITUCINIS TEISMAS
 9. TEISMAI. PROKURATŪRA
 10. VIETOS SAVIVALDA IR VALDYMAS
 11. VALSTYBĖS BIUDŽETAS IR FINANSAI
 12. VALSTYBĖS KONTROLĖ
 13. UŽSIENIO POLITIKA IR VALSTYBĖS GYNIMAS

 

Oficialioje konstitucinėje doktrinoje pateikiamos reikšmingiausios Konstitucinio Teismo aktuose suformuotos oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatos įvairiais nevienareikšmiškai visuomenėje ir teisininkų bendruomenėje vertinamais klausimais, svarbiais tiek visai valstybei, tiek kiekvienam piliečiui, išaiškinta Lietuvos valstybės pamatinių konstitucinių aktų prigimtis ir reikšmė Konstitucijai.