3-asis LR Konstitucijos pakeitimas

Žin., 1992, Nr. 33-1014; 1996, Nr. 122-2863

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCIJOS 119 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. birželio 20 d. Nr. IX-959

Vilnius

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio 2 dalies pakeitimas

119 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžio „dvejiems“ įrašyti žodį „trejiems“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Savivaldybių tarybų narius trejiems metams renka administracinio vieneto gyventojai - Lietuvos Respublikos piliečiai, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

119 straipsnis


Oficialioji konstitucinė doktrina


Svarbiausios nuostatos nuo 1993 iki 2020 m. (Informacija atnaujinta: 2020.11.17)

 

 1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI
 2. ASMENS KONSTITUCINIS STATUSAS
 3. TEISINĖ ATSAKOMYBĖ
 4. VALSTYBĖ IR JOS INSTITUCIJOS
 5. SEIMAS
 6. RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
 7. VYRIAUSYBĖ
 8. KONSTITUCINIS TEISMAS
 9. TEISMAI. PROKURATŪRA
 10. VIETOS SAVIVALDA IR VALDYMAS
 11. VALSTYBĖS BIUDŽETAS IR FINANSAI
 12. VALSTYBĖS KONTROLĖ
 13. UŽSIENIO POLITIKA IR VALSTYBĖS GYNIMAS

 

Oficialioje konstitucinėje doktrinoje pateikiamos reikšmingiausios Konstitucinio Teismo aktuose suformuotos oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatos įvairiais nevienareikšmiškai visuomenėje ir teisininkų bendruomenėje vertinamais klausimais, svarbiais tiek visai valstybei, tiek kiekvienam piliečiui, išaiškinta Lietuvos valstybės pamatinių konstitucinių aktų prigimtis ir reikšmė Konstitucijai.