Adolfas Ramanauskas-Vanagas – kovojančios Lietuvos Prezidentas, 2018 m. lapkričio 20 d. Lietuvos Respublikos Seimo deklaracija pripažintas aukščiausiu gyvu likusiu Lietuvos valstybės pareigūnu ir kovojusios su okupacija Lietuvos valstybės vadovu. Prezidentas palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse, Valstybės vadovų panteone.

Adolfas Ramanauskas-Vanagas

Adolfas Ramanauskas-Vanagas / Nuotr. Alytaus gidas / CC0

Gimė

1918 m. kovo 6 d. lietuvių išeivių šeimoje Niu Britene, Konektikuto valstijoje, JAV

 

Mirė

1957 m. lapkričio 29 d.

 

Šeima

1945 m. spalio 7 d. Nedzingės Šv. Trejybės bažnyčioje vedė Birutę Mažeikaitę, su ja susilaukė dukters Auksutės

 

Profesinė kvalifikacija

Mokytojas, 1937 – 1939 m. Panevėžio pedagoginis institutas 

Karininkas, 1939 – 1940 m. Kauno karo mokykla, po studijų suteiktas atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnis

 

Politinė ir profesinė veikla

1940 – 1941 m. Krivonių ir 1941 – 1942 m. Aukštakalnių pradinių mokyklų mokytojas ir vedėjas

1942 – 1945 m. dėstytojas Alytaus Mokytojų seminarijoje 

1945 m. balandžio 25 d. prisijungė prie Nemunaičio apylinkių partizanų, davė priesaiką, pasirinko Vanago slapyvardį, tapo būrio vadu

1945 m. rugsėjį tapo Merkio rinktinės vadu

1946 m. birželį paskirtas Dainavos apygardos vado pirmuoju pavaduotoju, nuo 1947 m. rugsėjo išrinktas vadu

1948 m. ruduo – 1950 m. sausis – Pietų Lietuvos (vėliau – Nemuno) partizanų srities vadas

1949 m. vasario 16 d. pasirašė LLKS Tarybos deklaraciją; suvažiavime išrinktas LLKS Tarybos prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio pirmuoju pavaduotoju, suteiktas Laisvės kovotojo partizanų majoro laipsnis

1949 m. rudenį Jono Žemaičio paskirtas LLKS Gynybos pajėgų vadu; suteiktas Laisvės kovotojo partizanų pulkininko leitenanto laipsnis

1953 m. pasibaigus ginkluotam partizaniniam pasipriešinimui, tęsė ideologinę kovą, rašė atsiminimus

1956 m. spalio 12 d. kartu su žmona Birute (Dainavos apygardos partizane Vanda) suimtas Kaune. Po kalinimo ir kankinimų KGB vidaus kalėjime Vilniuje, 1957 m. lapkričio 29 d. įvykdyta mirties bausmė. 2018 m. palaikai rasti Vilniaus Našlaičių kapinėse

 

Ėjo valstybės vadovo pareigas

1954 m. lapkričio 26 d. – 1957 m. lapkričio 29 d.

 


Oficialioji konstitucinė doktrina


Svarbiausios nuostatos nuo 1993 iki 2020 m. (Informacija atnaujinta: 2020.11.17)

 

 1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI
 2. ASMENS KONSTITUCINIS STATUSAS
 3. TEISINĖ ATSAKOMYBĖ
 4. VALSTYBĖ IR JOS INSTITUCIJOS
 5. SEIMAS
 6. RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
 7. VYRIAUSYBĖ
 8. KONSTITUCINIS TEISMAS
 9. TEISMAI. PROKURATŪRA
 10. VIETOS SAVIVALDA IR VALDYMAS
 11. VALSTYBĖS BIUDŽETAS IR FINANSAI
 12. VALSTYBĖS KONTROLĖ
 13. UŽSIENIO POLITIKA IR VALSTYBĖS GYNIMAS

 

Oficialioje konstitucinėje doktrinoje pateikiamos reikšmingiausios Konstitucinio Teismo aktuose suformuotos oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatos įvairiais nevienareikšmiškai visuomenėje ir teisininkų bendruomenėje vertinamais klausimais, svarbiais tiek visai valstybei, tiek kiekvienam piliečiui, išaiškinta Lietuvos valstybės pamatinių konstitucinių aktų prigimtis ir reikšmė Konstitucijai.