Valdas Adamkus pasibaigus Prezidento kadencijai 2009 m. liepos 12 d. pasitraukė Lietuvos politinio gyvenimo.

Valdas Adamkus

Valdas Adamkus / Nuotr. Baltic Development Forum / CC BY

Gimė

1926 m. lapkričio 3 d. tarnautojų šeimoje Kaune

 

Šeima

1951 m. vedė Almą Nutautaitę

 

Profesinė kvalifikacija

Statybų inžinierius, 1955 – 1960 m. Ilinojaus Technologijos institutas, JAV

 

Politinė, visuomeninė, profesinė ir kultūrinė veikla 

Aktyviai dalyvavo išeivijos visuomeniniame ir politiniame gyvenime; rengė įvairias peticijas, protesto akcijas prieš Lietuvos okupaciją

1958 – 1997 m. liberalios pakraipos „Santaros-Šviesos“ federacijos, paskelbusios šūkį „Veidu į Lietuvą“, vicepirmininkas (1958 – 1965 m.), vėliau –  pirmininkas (1967 – 1997 m.)

1961 – 1964 m. Amerikos Lietuvių Bendruomenės Tarybos (LB) narys, Centro Valdybos vicepirmininkas, Amerikos Lietuvių Tarybos (ALT) narys

1969 – 1971 m. vadovavo JAV aplinkos apsaugos agentūros (EPA) mokslinio tyrimo centrui

1971 – 1997 m. dirbo penktojo regiono (Vidurio Vakarų) Aplinkos apsaugos agentūroje: nuo 1971 m. – administratoriaus pavaduotoju, o nuo 1981 m. – administratoriumi 

1983 m. Pasaulio lietuvių žaidynių organizacinio komiteto pirmininkas

1993 m. kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus Stasio Lozoraičio rinkimų kampanijos vadovas

1996 m. aktyviai dalyvavo Seimo rinkimuose, telkdamas nuosaikiąsias vidurio politines jėgas

2002 m. kandidatavo į Lietuvos Respublikos Prezidento postą, antrajame ture pralaimėjo Rolandui Paksui

2003 m. paskirtas UNESCO Geros valios ambasadoriumi žinių visuomenei (taip pat turi 33 kitų valstybių apdovanojimus)

2007 m. suteiktas metų europiečio titulas „Europos balso“ rinkimuose

 

Priklausymas partijoms 

Nepartinis

 

Prezidento pareigose

1998 m. vasario 26 d. – 2003 vasario 25 d.

2004 m. liepos 12 d. – 2009 m. liepos 12 d.

 


Oficialioji konstitucinė doktrina


Svarbiausios nuostatos nuo 1993 iki 2020 m. (Informacija atnaujinta: 2020.11.17)

 

 1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI
 2. ASMENS KONSTITUCINIS STATUSAS
 3. TEISINĖ ATSAKOMYBĖ
 4. VALSTYBĖ IR JOS INSTITUCIJOS
 5. SEIMAS
 6. RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
 7. VYRIAUSYBĖ
 8. KONSTITUCINIS TEISMAS
 9. TEISMAI. PROKURATŪRA
 10. VIETOS SAVIVALDA IR VALDYMAS
 11. VALSTYBĖS BIUDŽETAS IR FINANSAI
 12. VALSTYBĖS KONTROLĖ
 13. UŽSIENIO POLITIKA IR VALSTYBĖS GYNIMAS

 

Oficialioje konstitucinėje doktrinoje pateikiamos reikšmingiausios Konstitucinio Teismo aktuose suformuotos oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatos įvairiais nevienareikšmiškai visuomenėje ir teisininkų bendruomenėje vertinamais klausimais, svarbiais tiek visai valstybei, tiek kiekvienam piliečiui, išaiškinta Lietuvos valstybės pamatinių konstitucinių aktų prigimtis ir reikšmė Konstitucijai.