Antano Smetonos kadenciją nutraukė rusų okupacija, dėl kurios 1940 m. birželį A. Smetona pasitraukė į užsienį, apsistojo JAV. 1944 m. sausio 9 d. žuvo mįslingomis aplinkybėmis gaisro metu savo namuose Klivlende, Jungitnėse Amerikos Valstijose (JAV).

Antanas Smetona

Antanas Smetona / Nuotr. The Library of Congress / CC0

Gimė

1874 m. rugpjūčio 10 d. valstiečių šeimoje Ukmergės apskrityje, Taujėnų valsčiuje, Užulėnio kaime, kuris buvo paprastas, neturtingas kaimas su medinėmis, šiaudais dengtomis, daugiausia dūminėmis pirkiomis, tarp didžiulių pelkių ir miškų, kurių viduryje tviskėjo Lėno ežeras. 

 

Mirė

1944 m. sausio 9 d. žuvo mįslingomis aplinkybėmis gaisro metu savo namuose Klivlende, JAV

 

Šeima

1904 m. vedė Sofiją Chodakauskaitę, su kuria susilaukė sūnaus Juliaus ir dukros Marijos

 

Profesinė kvalifikacija

Teisininkas, 1897 – 1902 m. Peterburgo universitetas, Teisės fakultetas

 

Politinė, visuomeninė, profesinė ir kultūrinė veikla 

1903 – 1918 m. tarnautojas Žemės ūkio banke

1905 m. Didžiojo Vilniaus Seimo dalyvis 

1914 – 1918 m. Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti narys

1917 m. Vilniaus lietuvių konferencijos dalyvis

1917 – 1919 m. ėjo Lietuvos Tarybos, vėliau Valstybės tarybos, pirmininko pareigas

1918 m. vasario 16 d. pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės aktą

1919 m. balandžio 6 d. tapo pirmuoju Lietuvos valstybės Prezidentu

1923 – 1927 m. Lietuvos universitete dėstė etiką, senovės filosofiją, lietuvių kalbos stilistiką

1924 – 1940 m. Tarptautinio banko valdybos vicepirmininkas, įvairių draugijų ir bendrovių steigėjas bei vienas iš vadovų

1926 m. išrinktas į III Seimą

Leido ir redagavo įvairius periodinius leidinius. Paskelbė originalių ir verstinių filosofijos bei kitų mokslų darbų

 

Priklausymas partijoms

1902 – 1907 m. Lietuvos demokratų partijos narys

1920 – 1924 m. Tautos pažangos partijos vadovas

1924 – 1940 m. Lietuvių tautininkų sąjungos organizatorius, narys ir pirmininkas (1925 – 1926 m.)

 

Prezidento pareigose

1919 m. balandžio 6 d. – 1920 m. birželio 19 d.

1926 m. gruodžio 19 d. – 1940 m. birželio 15 d. sovietų okupacija

 


Oficialioji konstitucinė doktrina


Svarbiausios nuostatos nuo 1993 iki 2020 m. (Informacija atnaujinta: 2020.11.17)

 

 1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI
 2. ASMENS KONSTITUCINIS STATUSAS
 3. TEISINĖ ATSAKOMYBĖ
 4. VALSTYBĖ IR JOS INSTITUCIJOS
 5. SEIMAS
 6. RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
 7. VYRIAUSYBĖ
 8. KONSTITUCINIS TEISMAS
 9. TEISMAI. PROKURATŪRA
 10. VIETOS SAVIVALDA IR VALDYMAS
 11. VALSTYBĖS BIUDŽETAS IR FINANSAI
 12. VALSTYBĖS KONTROLĖ
 13. UŽSIENIO POLITIKA IR VALSTYBĖS GYNIMAS

 

Oficialioje konstitucinėje doktrinoje pateikiamos reikšmingiausios Konstitucinio Teismo aktuose suformuotos oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatos įvairiais nevienareikšmiškai visuomenėje ir teisininkų bendruomenėje vertinamais klausimais, svarbiais tiek visai valstybei, tiek kiekvienam piliečiui, išaiškinta Lietuvos valstybės pamatinių konstitucinių aktų prigimtis ir reikšmė Konstitucijai.